54.145.70.32

ดูกล้องอออนไลน์ผ่าน IP Address
ดูกล้องหน่วยงานออนไลน์ Date and Time IP-Router ดูกล้องภายใน Port-Client
0  กทม. 04 Nov 2014 08:48 110.164.213.214 192.168.1.100 88
1  อุดร 21 Mar 2015 07:45 100.83.241.69 192.168.1.100 83
2  เชียงใหม่ 24 Nov 2014 11:51 49.49.13.253 192.168.1.100 86
3  สำรอง กทม 01 Jan 1970 07:00 49.48.216.22 192.168.2.88 88
4  สำรอง 1 01 Jan 1970 07:00 0
5  สำรอง 2 01 Jan 1970 07:00 0

ดูกล้องอออนไลน์ผ่าน Host Name
ดูกล้องหน่วยงานออนไลน์ Date and Time IP-Router ดูกล้องภายใน Port-Client Host-Name
0  กทม. 04 Nov 2014 08:48 110.164.213.214 192.168.1.100 88 110.164.213.214
1  อุดร 21 Mar 2015 07:45 100.83.241.69 192.168.1.100 83 upa.dyndns.tv
2  เชียงใหม่ 24 Nov 2014 11:51 49.49.13.253 192.168.1.100 86 pspcctv.dyndns.info
3  สำรอง กทม 01 Jan 1970 07:00 49.48.216.22 192.168.2.88 88
4  สำรอง 1 01 Jan 1970 07:00 0
5  สำรอง 2 01 Jan 1970 07:00 0