107.20.72.101
ดูกล้องหน่วยงานออนไลน์ Date and Time IP-Router ดูกล้องภายใน Port-Client
0 -  04 Nov 2014 08:48 110.164.213.214 192.168.1.100 88
1 -  1 อุดร 21 Mar 2015 07:45 223.206.245.123 192.168.1.100 83
2 -  24 Nov 2014 11:51 223.207.58.78 192.168.1.100 86
3 -  21 Mar 2015 08:40 223.205.225.27 192.168.2.88 88
4 -  Temp 1 01 Jan 1970 07:00 0
5 -  Temp 2 01 Jan 1970 07:00 0