54.147.244.157

ดูกล้องอออนไลน์ผ่าน IP Address
ดูกล้องหน่วยงานออนไลน์ Date and Time IP-Router ดูกล้องภายใน Port-Client
0  กทม. 04 Nov 2014 08:48 1.20.96.63 192.168.2.88 88
1  อุดร 21 Mar 2015 07:45 223.205.70.229 192.168.1.100 83
2  เชียงใหม่ 24 Nov 2014 11:51 223.206.15.171 192.168.1.100 86
3  สำรอง กทม 01 Jan 1970 07:00 49.48.216.22 192.168.2.88 88
4  สำรอง 1 01 Jan 1970 07:00 0
5  สำรอง 2 01 Jan 1970 07:00 0

ดูกล้องอออนไลน์ผ่าน Host Name
ดูกล้องหน่วยงานออนไลน์ Date and Time IP-Router ดูกล้องภายใน Port-Client Host-Name
0  กทม. 04 Nov 2014 08:48 1.20.96.63 192.168.2.88 88 1.20.96.63
1  อุดร 21 Mar 2015 07:45 223.205.70.229 192.168.1.100 83 upa.dyndns.tv
2  เชียงใหม่ 24 Nov 2014 11:51 223.206.15.171 192.168.1.100 86 pspcctv.dyndns.info
3  สำรอง กทม 01 Jan 1970 07:00 49.48.216.22 192.168.2.88 88
4  สำรอง 1 01 Jan 1970 07:00 0
5  สำรอง 2 01 Jan 1970 07:00 0